SZCZECIŃSKIE KOTWICE

Krzyż, kotwica i serce to bodajże najbardziej popularne w dziejach symbole graficzne, oznaczające kolejno - wiarę, nadzieję i miłość. Kotwica (dawniej kotew albo kotwa), to wg Encyklopedii Żeglarstwa – „urządzenie do utrzymywania statku w miejscu na wolnej przestrzeni wodnej…”. Niewątpliwie pierwszym rodzajem kotwicy był przywiązany na powrozie odpowiedni kamień, a dzisiaj najbardziej rozpowszechnione w użyciu są dwa podstawowe modele kotwic - kotwice admiralicji i kotwice patentowe. Popularny rysunek i znak graficzny kotwicy, jako symbolu nadziei, to właśnie stylizowana kotwica admiralicji…

Kotwica na ul. Kujawskiej na tyłach bloków przy al. Wyzwolenia

Artefakty wyłowione z toru Szczecin - Świnoujście

W ramach projektu w rożnych punktach miasta zostaną eksponowane kotwice wydobyte podczas prac pogłębiarskich, związanych z przebudową toru wodnego Szczecin - Świnoujście.

Realizacja projektu polega na renowacji kilkudziesięciu kotwic okrętowych wraz z odcinkami łańcuchów kotwicznych oraz ich lokalizacją w wybranych miejscach we wszystkich dzielnicach miasta.

Obok każdej z kotwic umieszczone zostaną tablice edukacyjne opisujące statki zbudowane w Stoczni Szczecińskiej. Docelowa ilość instalacji może zostać ustalona w kolejnym etapie prac nad projektem, mamy zadeklarowane ze strony urzędu 20 sztuk, jest możliwość na większą ilość.

Naturalnie nasuwają się również hasła promocyjne "Zakotwicz w Szczecinie!"

Pomysłodawca uzyskał zgodę na przekazanie Kotwic z Urzędu Morskiego na rzecz projektu SBO i Gminy Szczecin.

Dlaczego to robimy?

Celem projektu jest propagowanie oraz upamiętnianie wiedzy o morskiej historii Miasta Szczecin. Edukowanie mieszkańców ma na celu podniesienie świadomości o morskich wartościach i historii Miasta oraz przybliżenie sylwetek statków powstających w tutejszej stoczni. Kotwice wyłowione z toru Szczecin Świnoujście są naturalnym elementem umacniającym tożsamość Szczecina jako miasta portowego, żeglarskiego od zawsze związanego z tym segmentem życia społecznego i przemysłowego.

Patroni projektu

Urząd Morski w Szczecinie

Dyrektor Wojciech Zdanowicz

Inwestor na projekcie "Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m” oraz dysponent wyłowionych artefaktów w imieniu Skarbu Państwa


Komandor Marcin Raubo

YACHT KLUB POLSKI SZCZECIN

Pomysłodawca Projektu

Dyrektor Aleksander Ostasz

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Skansen Morski.

Nadzór archeologiczny

Katarzyna Wolnik Sayna

RADIO Szczecin, Radiowa Szkoła Pod Żaglami

Wiesław Seidler

Komisja Edukacji Morskiej, Pomysłodawca Projektu

arch Michał Czasnojć

Stowarzyszenie na rzecz ochrony zabytków kultury technicznej


Piotr Owczarski

Stowarzyszenie Żeglarski Szczecin

Andrzej Kocewicz

Stowarzyszenie Dziedzictwo Morza

Kolektyw Artystów z Freedom Gallery


Piotr Lump Pałkowski

Marcin Kraz Papis

Katarzyna Szeszycka


Przemek Głowa

Ponadto w ramach promocji zorganizowana zostanie akcja "inwentaryzacji" kotwic już funkcjonującej w miejskiej przestrzeni. Przewidziany jest również spacer z przewodnikiem miejskim Przemysławem Głową pod hasłem "Liczymy szczecińskie kotwice" i stworzenie w trakcie kampanii interaktywnej mapy ze zdjęciami mieszkańców z kotwicami już będącymi w przestrzeni miasta.

(ze względu na COVID19 spacer zamienimy na relacje video)

Przemek Głowa zakotwiczył w Szczecinie! Cz. 1 „Brama stoczni”


Mapa proponowanych lokalizacji kotwic

Punkty na mapie to proponowane miejsca umieszczenia 20 kotwic. Punktów jest więcej (aż 49) ze względu na nieprzewidziane problemy formalne, techniczne lub administracyjne potencjalnie napotkane w przypadku realizacji.

Dlaczego warto to zrobić?

Inwestycja jaką jest dla miasta Szczecin pogłębianie toru wodnego do głębokości 12,5 metra zasługuje na godne upamiętnienie. Ogromna ilość kotwic wydobyta podczas prac przygotowawczych do zasadniczych robót pogłębiarskich skłania do zaprezentowania ich w najbardziej predestynowanej do tego lokalizacji jaką jest miasto Szczecin. Wykonawce w tej chwili wydobywa obiekty ukazujące ponad 100 letnią historię tranzytu morskiego miedzy Bałtykiem a Szczecinem. Może to być znakomita pamiątka uwieczniająca wielopokoleniową i wielonarodową spuściznę Szczecina jako miasta portowego.

Jest to jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna okazja dla miasta gdyż skala wydobycia zabytków po 100 latach funkcjonowania toru się już nie powtórzy a niezagospodarowane kotwice rozejdą się po muzeach w całej Polsce!!

O projekcie #SzczecińskieKotwice opowiada Aleksander Ostasz z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu


Edukacyjny aspekt projektu

Umieszczenie przy każdej z kotwic tablicy opisującej statki zbudowane w Stoczni Szczecińskiej dodatkowo podkreśli morski charakter miasta oraz przybliży walory historyczne jego mieszkańcom. Jest to znakomita okazja do edukacji i promocji dorobku Stoczni Szczecińskiej.

Statki

Przy każdej z Kotwic znajdzie sie tablica z informacją o wybranych statkach produkowanych w Stoczni Szczecińskiej

STOCZNIA SZCZECIŃSKA

Upamiętnienie dorobku budownictwa okrętowego w przestrzeni miejskiej

Historia

Wielopokoleniowa, technologiczna spuścizna produkcji Stoczni Szczecinskiej nie może pójśc w zapomnienie

O projekcie #SzczecińskieKotwice opowiada Wojciech Zdanowicz Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie


Projekt wspierają środowiska artystyczne swoimi pracamiTom Warabida

https://www.instagram.com/warabida_/

Wrocław ma Krasnale Szczecin ma Kotwice

Naturalnie nasuwa się skojarzenie z rozlokowanymi po Wrocławiu krasnalami których ogromna ilość i niepowtarzalna różnorodność stała się wizytówką miasta.

Kotwice będąc symbolem i obiektem dość konserwatywnym wbrew pozorom oferują niesamowitą różnorodność a jedyna w swoim rodzaju okazja wydobycia z dna toru stu lat portowych dziejów miasta Szczecin umacnia naszą portową tożsamość.

Jest szansa na pozyskanie większej ilości kotwic w późniejszym czasie więc projekt SBO może być zaczynem szerszego wieloetapowego idącego w dziesiątki a nawet setki programu.

!!! Głosuj na nasz projekt !!!

Gdzie mogę oddać głos?


Głosować można poprzez stronę internetową SBO